CURSO TÉCNICOS SUPERIORES RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA VIGO
Cartel do evento
Presentación
Álvaro Pellón Pérez, Principios básicos dos protóns
Leticia Ares, Contorneo e ferramentas dun planificador. Caso Práctico.
Descripción anatómica dos órganos de riesgo en patoloxía neuro oncolóxica da EPTN.
Eva Sequeiros durante a sua exposición.
SIHO colaborando como patrocinadores do evento
Imaxe de grupo
Leticia Ares, Contorneo e ferramentas dun planificador. Caso Práctico
Adrián Lamas Lorenzo, Ferramentas e funcions nun software de planificación. Exemplo práctico. Comparativa VMAT vs RT convencional