Avisos

COMPROMISO MINISTERIAL, A FIXAR POSICIONAMENTO OFICIAL SOBRE A NOSA RECONVERSIÓN EDUCATIVA A GRAO UNIVERSITARIO
05/05/2022
APRÓBASE A PNL RELATIVA Á MELLORA DA FORMACIÓN E O RECOÑECEMENTO ACADÉMICO E PROFESIONAL DOS TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS ( TSS)
31/03/2022