OFERTAS DE EMPREGO

Aquí podedes atopar tódalas ofertas de empreo público e convocatorias de oposición en curso na Comunidad Autónoma de Galicia e en todo o estado correspondentes ó noso ámbito profesional.
CLINICA O BURGO - GRUPO ECHEVARNE - OFERTA LABORAL CLINICA O BURGO - GRUPO ECHEVARNE - OFERTA LABORAL Na nosa delegación de Carballo, situada en C/ Tarragona, bajo (esquina Paseo Fluvial) estamos interesados na contratación dun técnico de laboratorio para cobertura de vacacións en principio e coa idea de quedar xa en persoal. A incorporación sería inmediata. Ofrécese contrato laboral, xornada completa de luns a venres.

Interesados envíen CV a este mail: anataibo@clinicaoburgo.es
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN do 11 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas nas convocatorias excepcionais do proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, e se publican as puntuacións provisionais para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario. RESOLUCIÓN DO 11 DE XUÑO DE 2024, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE DECLARAN, CON CARÁCTER DEFINITIVO, AS PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NAS CONVOCATORIAS EXCEPCIONAIS DO PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN, POLO SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, E SE PUBLICAN AS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS PARA O INGRESO EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL ESTATUTARIO. De conformidade coas devanditas bases, esta dirección xeral, como órgano convocante do proceso

RESOLVE:

Primeiro. Declarar, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, e publicar as puntuacións provisionais obtidas polos/as aspirantes admitidos/as no proceso selectivo para o ingreso nas seguintes categorías de persoal estatutario:

Persoal sanitario non facultativo:

– Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citología.
– Técnico/a superior en dietética.
– Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico.
– Técnico/a superior en radioterapia.

MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición dos procesos selectivos para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario. RESOLUCIÓN DO 6 DE XUÑO DE 2024, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVA Á PUBLICACIÓN DAS PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS E FINALIZACIÓN DA FASE DE OPOSICIÓN DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA O INGRESO EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL ESTATUTARIO. Primeiro. Dar publicidade, a través da páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), ás puntuacións definitivas obtidas polos/as aspirantes presentados/as en cada un dos exercicios que integran a fase de oposición dos procesos selectivos convocados polas resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos do 14 e 15 de decembro de 2022 (DOG núm. 3, do 4 de xaneiro de 2023), para o ingreso nas seguintes categorías polas diferentes quendas de acceso:

Persoal sanitario non facultativo: 
 • técnico/a superior en hixiene bucodental e 
 • técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico.
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario. RESOLUCIÓN DO 10 DE MAIO DE 2024, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE PUBLICAN A RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS E OS RESULTADOS PROVISIONAIS DE BAREMACIÓN NO PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DAS LISTAS DE SELECCIÓN TEMPORAL DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL ESTATUTARIO. O vixente Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia, publicado pola Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 13 de xuño de 2016 (Diario Oficial de Galicia núm. 123, do 30 de xuño), regula na súa norma II.4.4 a xeración e publicación das listas.

Logo de finalizado o prazo indicado na norma II.4.4 do pacto e de conformidade co disposto na súa norma I.5.1 e no punto noveno da Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, do 12 de setembro de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 181, do 23 de setembro), pola que se regulan as bases do procedemento de actualización periódica das listas de selección temporal, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Publicar a relación provisional de solicitantes admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal elaboradas ao abeiro do Pacto do 13 de xuño de 2016, nas categorías de celador/a, celador/a-quenda de discapacidade intelectual, técnico/a en farmacia, técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en dietética, técnico/a superior en documentación sanitaria, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico e técnico/a superior en radioterapia.

Segundo. As listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as coa asignación aos primeiros da puntuación e a orde de prelación provisionais acadadas atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es). Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a solicitante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Terceiro. Contra a resolución provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación, as persoas interesadas poderán presentar reclamación ante as xerencias das áreas sanitarias e as direccións con competencias na xestión de persoal das entidades adscritas á Consellería de Sanidade, no prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación.

As persoas que, presentando debidamente solicitude de inscrición, non consten como admitidas nin excluídas, disporán do mesmo prazo para formular a súa reclamación.

A aceptación ou rexeitamento das reclamacións presentadas entenderanse implícitos na resolución desta dirección, que se anunciará no Diario Oficial de Galicia, pola que se declaren con carácter definitivo os/as admitidos/as e excluídos/as e que fará públicas, así mesmo, as puntuacións e a orde de prelación definitivas acadadas polas persoas aspirantes.

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2024

María del Mar Pousa Cobas
Directora xeral de Recursos Humanos
MÁIS INFORMACIÓN
ECHEVARNE: Técnico/a de Laboratorio para laboratorio de Pontevedra. ECHEVARNE: TÉCNICO/A DE LABORATORIO PARA LABORATORIO DE PONTEVEDRA. Laboratorio Echevarne é unha empresa familiar que forma parte do Grupo Echevarne, holding empresarial con máis de 60 anos de experiencia no sector Saúde e que traballa no ámbito Asistencial, Diagnóstico e Prevención.

Que buscamos?
 • Nesta ocasión buscamos incorporar ao equipo a un/a Técnico/a de Laboratorio para o noso laboratorio de Pontevedra.
Que funcións realizarás?
 • Análise de mostras.
 • Preparación da mostra para a análise, seguindo procedementos normalizados e adecuándoa á técnica que se ten que utilizar.
 • Xestión e preparación de mostras de tipo biolóxico.
 • Manter o laboratorio limpo e organizado.
 • Eliminar os refugallos de laboratorio.
 • Preparar os equipos para as análises e encargarse da súa manutención.
 • Recoller e analizar mostras.
Que requisitos necesitamos?
 • CFGS Laboratorio Clínico ou similar.
Que ofrecemos?
 • Contratación Temporal (substitución IT).
 • Xornada de 35 horas/semanais de luns a venres.
 • Incorporación nun grupo consolidado no ámbito sanitario cun proxecto sólido de crecemento, apoiado na innovación tecnolóxica e a orientación ao servizo dos pacientes.
 • Bo ambiente de traballo e gran equipo de profesionais.
Se consideras que podes encaixar, podes escribirnos a: seleccion@laboratorioechevarne.com
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional. RESOLUCIÓN DO 19 DE ABRIL DE 2024, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO-OPOSICIÓN PARA O INGRESO EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. De conformidade co establecido no Decreto 147/2023, do 23 de novembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2023, e no Decreto 75/2021, do 8 de abril, polo que se aprobou a oferta pública de emprego para o ano 2021, este centro directivo, logo da elaboración pola Comisión Técnica de Mellora dos Procesos Selectivos e posterior negociación coa representación sindical no seo da Mesa Sectorial de Negociación e no uso das competencias que lle atribúen o artigo 18 do Decreto 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde (Diario Oficial de Galicia núm. 208, do 31 de outubro), e o artigo 7 da Orde do 22 de abril de 2020, de delegación de competencias en órganos centrais e periféricos da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde e na Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (Diario Oficial de Galicia núm. 82, do 29 de abril), MÁIS INFORMACIÓN Búscase un Técnico/a de mostraxe para traballar en Pontevedra BÚSCASE UN TÉCNICO/A DE MOSTRAXE PARA TRABALLAR EN PONTEVEDRA
VACANTE CUBIERTA

Laboratorio Echevarne é unha empresa familiar que forma parte do Grupo Echevarne, holding empresarial con máis de 60 anos de experiencia no sector Saúde e que traballa no ámbito Asistencial, Diagnóstico e Prevención.

Somos considerados un dos principais laboratorios de referencia de Europa, xa que apostamos polo desenvolvemento das persoas e por un modelo de xestión baseado na innovación.

O noso amplo porfolio de probas ofrece un servizo integral a pacientes, profesionais da saúde e empresas, cubrindo as áreas de Análise Clínica, Estudos Clínicos, Anatomía Patolóxica, Área Veterinaria e Área Industrial.

Que buscamos?

Nesta ocasión buscamos incorporar ao equipo a un/a Técnico/a de mostraxe para traballar en Pontevedra.

A túa función principal será recoller as mostras dos nosos clientes (zona: toda Galicia) para levalos á delegación de Pontevedra.

Será imprescindible o carné de conducir e o título de Técnico/a de Laboratorio.

Que funcións realizarás?
 • Recollida a mostras derivadas dos nosos cliente a laboratorio.
 • Clasificación e organización documental.
 • Comprobación de albará.
 • Xestión de mostras.
Que requisitos ten a posición?
 • Valorable CFGS Prevención de Riscos Laborais.
 • CFGS Laboratorio ou similar.
 • Carné de conducir.
Que ofrecemos?
 • Contratación estable.
 • Xornada Completa de 40h / semanais.
 • Horario dependendo do requirimento do cliente, aprox. empezarase ás 10:00h.
 • Incorporación nun grupo consolidado no ámbito sanitario cun proxecto sólido de crecemento, apoiado na innovación tecnolóxica e a orientación ao servizo dos pacientes.
 • Bo ambiente de traballo e gran equipo de profesionais.
Se consideras que podes encaixar, e motívache o noso proxecto, Non dubides en inscribirche!

Para inscribirse enviar o CV ao mail seleccion@laboratorioechevarne.com
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN do 17 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran con carácter definitivo as persoas aspirantes admitidas e excluídas na convocatoria excepcional do proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, e se publican as puntuacións provisionais para o ingreso en diversas categorías de persoal estatutario. RESOLUCIÓN DO 17 DE XANEIRO DE 2024, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE DECLARAN CON CARÁCTER DEFINITIVO AS PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS E EXCLUÍDAS NA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DO PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN, POLO SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, E SE PUBLICAN AS PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS PARA O INGRESO EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL ESTATUTARIO. Declarar, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso nas categorías de persoal estatutario:
 • Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico.
 • Técnico/a superior en hixiene bucodental.
Segundo. As puntuacións provisionais, así como as listas coa relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as, con indicación do motivo de exclusión, nas categorías relacionadas na epígrafe anterior poderanse examinar na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).
MÁIS INFORMACIÓN
ANUNCIO do 15 de xaneiro de 2024, da Xerencia da Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se dá publicidade da resolución, da mesma data, pola que se convoca para a súa provisión, polo procedemento de concurso de méritos, un posto vacante de coordinador/a de persoal técnico superior en imaxe para o diagnóstico. ANUNCIO DO 15 DE XANEIRO DE 2024, DA XERENCIA DA ÁREA SANITARIA DE OURENSE, VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS, POLA QUE SE DÁ PUBLICIDADE DA RESOLUCIÓN, DA MESMA DATA, POLA QUE SE CONVOCA PARA A SÚA PROVISIÓN, POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS, UN POSTO VACANTE DE COORDINADOR/A DE PERSOAL TÉCNICO SUPERIOR EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO. Convocar para a súa provisión, polo procedemento de concurso de méritos, un posto vacante de coordinador/a de persoal técnico superior en imaxe para o diagnóstico no Hospital Universitario de Ourense, que se relaciona no anexo desta resolución.

As bases íntegras da citada convocatoria estarán expostas nos taboleiros de anuncios da Xerencia da Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras e na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

As solicitudes deberán presentarse nas unidades de rexistro dos centros integrantes da Xerencia da Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras no prazo de 15 días hábiles, contados desde o seguinte á data da publicación do anuncio da presente convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, poderán presentarse a través de calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento pdministrativo común das administracións públicas.
MÁIS INFORMACIÓN
DECRETO 147/2023, do 23 de novembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia para o ano 2023 DECRETO 147/2023, DO 23 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL ESTATUTARIO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE DE GALICIA PARA O ANO 2023 Apróbase a oferta de emprego público para o ano 2023 de prazas básicas de diversas categorías de persoal estatutario das institucións sanitarias e entidades adscritas ao Servizo Galego de Saúde e á Consellería de Sanidade que conforman o Sistema público de saúde de Galicia, nos termos que se establecen neste decreto. MÁIS INFORMACIÓN DECRETO 213/2023, do 14 de decembro, do Consell, polo que se aproba a oferta de emprego público de 2023 para persoal xestionado pola Conselleria de Sanidade. DECRETO 213/2023, DO 14 DE DECEMBRO, DO CONSELL, POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2023 PARA PERSOAL XESTIONADO POLA CONSELLERIA DE SANIDADE. A Lei 55/2003, do 16 de decembro, do Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde, así como o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, conforman con carácter básico os criterios que determinan a oferta de emprego público, concibíndose esta como un instrumento de planificación eficiente das necesidades de persoal e como sistema de racionalización dos procesos selectivos, para a consecución da eficacia na atención sanitaria na Comunitat Valenciana. MÁIS INFORMACIÓN Oferta Persoal Estatutario 2022 - Lei de estabilización - Concurso de méritos OFERTA PERSOAL ESTATUTARIO 2022 - LEI DE ESTABILIZACIÓN - CONCURSO DE MÉRITOS O Diario Oficial de Galicia publicou os días 4 e 5 de xaneiro as resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde coas convocatorias dos procesos selectivos polos sistemas de concurso-oposición e concurso de méritos para o acceso a condición de persoal estatutario fixo de 105 categorías de persoal estatutario. MÁIS INFORMACIÓN Oferta Persoal Estatutario 2022 - Lei de estabilización - Concurso oposición OFERTA PERSOAL ESTATUTARIO 2022 - LEI DE ESTABILIZACIÓN - CONCURSO OPOSICIÓN O Diario Oficial de Galicia publicou os días 4 e 5 de xaneiro as resolucións da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde coas convocatorias dos procesos selectivos polos sistemas de concurso-oposición e concurso de méritos para o acceso a condición de persoal estatutario fixo de 105 categorías de persoal estatutario. MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 9 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario. RESOLUCIÓN DO 9 DE XUÑO DE 2023, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE PUBLICAN A ORDE DE PRELACIÓN E A PUNTUACIÓN DEFINITIVA OBTIDAS POLAS PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS NO PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DAS LISTAS DE SELECCIÓN TEMPORAL DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL ESTATUTARIO. Hoxe, publicouse no Diario Oficial de Galicia a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se publica a a relación definitiva de admitidos/as no proceso de actualización das listas de selección temporal das seguintes categorías de persoal estatutario:  
 • Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
 • Técnico/a superior en dietética
 • Técnico/a superior en documentación sanitaria
 • Técnico/a superior en hixiene bucodental
 • Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico
 • Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
 • Técnico/a superior en radioterapia
MÁIS INFORMACIÓN
Concurso de traslados aberto e permanente 2023- Sanitario non facultativo CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE 2023- SANITARIO NON FACULTATIVO RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2023, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal sanitario e de xestión e servizos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2023, e se aproba a oferta de destinos na categoría de médico/a de familia de atención primaria. MÁIS INFORMACIÓN TSID con coñecemento de quirófano para navegación de cirurxías de columna TSID CON COÑECEMENTO DE QUIRÓFANO PARA NAVEGACIÓN DE CIRURXÍAS DE COLUMNA Empresa: Surgical Support Nurse
Posto requirido: TER con coñecemento de quirófano para navegación de cirurxías de columna.
Lugar centro de traballo: Hospital Quirón de Vigo
Xornada laboral: Luns e mércores segundo programación cirúrxica.
Quenda de traballo: Tarde desde 15:30 ata finalización de cirurxía.
Número de prazas: 1
Retribución: Negociable en función das aptitudes e experiencia.
Persoa de contacto: Lourdes Pérez
Telf. 657992314 (enviar mensaxe de WhatsApp)
Email: gestion@surgicalnurse.es
Data límite de solicitudes: 7 de xuño.
MÁIS INFORMACIÓN
Resolución do 18 de xaneiro de 2023, pola que se convoca, para a contratación laboral indefinida, o proceso de selección para a cobertura de diversas prazas. RESOLUCIÓN DO 18 DE XANEIRO DE 2023, POLA QUE SE CONVOCA, PARA A CONTRATACIÓN LABORAL INDEFINIDA, O PROCESO DE SELECCIÓN PARA A COBERTURA DE DIVERSAS PRAZAS. ANUNCIO do 31 de xaneiro de 2023 polo que se procede a dar publicidade á Resolución do 18 de xaneiro de 2023, pola que se convoca, para a contratación laboral indefinida, o proceso de selección para a cobertura de diversas prazas. MÁIS INFORMACIÓN CONVOCATORIA EXCEPCIONAL NO PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN, POLO SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN CONVOCATORIA EXCEPCIONAL NO PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN, POLO SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional.

MÁIS INFORMACIÓN
convocatoria excepcional no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos CONVOCATORIA EXCEPCIONAL NO PROCESO SELECTIVO DE ESTABILIZACIÓN, POLO SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se realiza a convocatoria excepcional no proceso selectivo de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional. MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 14 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional. RESOLUCIÓN DO 14 DE DECEMBRO DE 2022, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO-OPOSICIÓN PARA O INGRESO EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. Técnico/a superior en hixiene bucodental

2 Prazas por acceso Libre

Título de técnico/a superior en Hixiene Bucodental ou titulación equivalente na normativa de ordenación da formación profesional

Técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico

11 Prazas por acceso Libre

1 Praza por discapacidade

Titulo de técnico/a superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear ou titulación equivalente na normativa de ordenación da formación profesional
MÁIS INFORMACIÓN
Criterios básicos dos baremos das convocatorias dos procesos de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro. CRITERIOS BÁSICOS DOS BAREMOS DAS CONVOCATORIAS DOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DERIVADOS DA LEI 20/2021, DO 28 DE DECEMBRO. RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica o acordo adoptado pola Mesa sectorial de negociación do persoal estatutario sobre os criterios básicos dos baremos das convocatorias dos procesos de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público. MÁIS INFORMACIÓN CONVOCATORIO PROCESO SELECTIVO SERVICIO MADRILEÑO DE SAÚDE CONVOCATORIO PROCESO SELECTIVO SERVICIO MADRILEÑO DE SAÚDE Resolución do 5 de decembro de 2022, de la Dirección Xeral de Recursos Humans e Relacions Laborais do Servicio Madrileño de Saúde, por la que se convoca concurso de méritos polo turno libre para o acceso a la condición de personal estatutario fixo nas categorías de persoal sanitario do grupo C, subgrupo C1 e C2 que se relacionan no Anexo I, o amparo do recollido nas disposicions adicionais sexta eoctava da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de Medidas Urxentes para a Reducción da Temporalidade no Empleo Público MÁIS INFORMACIÓN LISTADO INFORMATIVO DE ADXUDICACIÓN DE DESTINOS OPE 2019-2020 LISTADO INFORMATIVO DE ADXUDICACIÓN DE DESTINOS OPE 2019-2020 Publicado o listado informativo de adxudicación de destinos do proceso selectivo 2019-2020 MÁIS INFORMACIÓN CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE SERGAS CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE SERGAS RESOLUCIÓN do 11 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2022 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos. MÁIS INFORMACIÓN relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional RELACIÓN DE ASPIRANTES DEFINITIVAMENTE SELECCIONADOS/AS NO CONCURSO-OPOSICIÓN PARA O INGRESO EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL RESOLUCIÓN do 31 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación de aspirantes definitivamente seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional e se inicia o prazo para a elección 
de destino.
MÁIS INFORMACIÓN
Concurso de Traslados internos no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela CONCURSO DE TRASLADOS INTERNOS NO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Resolución do 11 de outubro de 2022, da Xerencia da área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, pola que se convoca o procedemento de traslados internos nas categorías de Logopeda, Traballador/a Social e Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico de persoal fixo do cadro de persoal do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. MÁIS INFORMACIÓN Concurso de Traslados Aberto e Permanente CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE Publicadas as listaxes definitivas de admitidos/as, as puntuacións provisionais e a adxudicación provisional de destinos do ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2022 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.  MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 13 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicos os acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019, relativos á baremación definitiva da fase de concurso e á publicación dos/das aspirantes seleccionados/as. RESOLUCIÓN DO 13 DE XUÑO DE 2022, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE FAN PÚBLICOS OS ACORDOS DOS TRIBUNAIS QUE XULGAN O PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, CONVOCADO POLA RESOLUCIÓN DO 13 DE DECEMBRO DE 2019, RELATIVOS Á BAREMACIÓN DEFINITIVA DA FASE DE CONCURSO E Á PUBLICACIÓN DOS/DAS ASPIRANTES SELECCIONADOS/AS. Publicar na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), os acordos dos tribunais relativos á puntuación definitiva da fase de concurso obtida polas persoas aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de técnico/a en farmacia, técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, técnico/a superior en hixiene bucodental, técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico e técnico/a superior en radioterapia, convocado por Resolución do 13 de decembro de 2019, modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020.

A documentación requirida nesta resolución deberá presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, e deberá dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 15703 Santiago de Compostela.
MÁIS INFORMACIÓN
Proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DERIVADO DA LEI 20/2021, DO 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO DECRETO 79/2022, do 25 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público extraordinaria de prazas de persoal funcionario e laboral da Administración xeral e das entidades instrumentais do sector público autonómico da Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao proceso de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, e de prazas de persoal laboral obxecto de funcionarización, de conformidade coa Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. MÁIS INFORMACIÓN Listados Provisionais da Fase de Concurso da OPE SERGAS LISTADOS PROVISIONAIS DA FASE DE CONCURSO DA OPE SERGAS Publícase no DOG a resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica os listados provisionais da fase de concurso do procesos selectivo do SERGAS: MÁIS INFORMACIÓN Listados de Contratación Temporal LISTADOS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL Publícase no DOG a resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación correspondentes as seguintes listas de selección temporal. MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, relativa á publicación das puntuacións definitivas e finalización da fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019. RESOLUCIÓN DO 12 DE XANEIRO DE 2022, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVA Á PUBLICACIÓN DAS PUNTUACIÓNS DEFINITIVAS E FINALIZACIÓN DA FASE DE OPOSICIÓN DO PROCESO SELECTIVO PARA O INGRESO EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL, CONVOCADO POLA RESOLUCIÓN DO 13 DE DECEMBRO DE 2019. Dar publicidade, a través da páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es), ás puntuacións definitivas obtidas polos/as aspirantes presentados/as en cada un dos exercicios que integran a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de:
 • técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía, 
 • técnico/a superior en hixiene bucodental, 
 • técnico/a superior en imaxe para o diagnóstico, 
 • técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico e 
 • técnico/a superior en radioterapia, 
Convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia núm. 245, do 26 de decembro).
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021, da Dirección Xerencia, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso á condición de persoal estatutario fixo nas categorías de Técnico/a Especialista en Anatomía Patolóxica, Laboratorio e Radiodiagnóstico, nas institucións sanitarias do Servizo Estremeño de Saúde RESOLUCIÓN DO 29 DE OUTUBRO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERENCIA, POLA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAL ESTATUTARIO FIXO NAS CATEGORÍAS DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓXICA, LABORATORIO E RADIODIAGNÓSTICO, NAS INSTITUCIÓNS SANITARIAS DO SERVIZO ESTREMEÑO DE SAÚDE Os interesados en participar no presente proceso selectivo cumprimentarán a súa solicitude e pago da taxa, seguindo as instrucións establecidas no anexo II da convocatoria, a través do correspondente apartado do portal de Selección de Persoal do Servizo Estremeño de Saúde https:// saludextremadura. ses.es/ seleccionpersonal/

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábiles contados a partir do
día seguinte ao da data de publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Estremadura

12 Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
80 Técnico Superior en Laboratorio Clínico e Biomédico
81 Técnico Superior en radiodiagnóstico
MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria proceso selectivo para cubrir 86 prazas para Técnico/a Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico no Servizo Aragonés de Saúde da Comunidade Autónoma de Aragón CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 86 PRAZAS PARA TÉCNICO/A SUPERIOR DE LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO NO SERVIZO ARAGONÉS DE SAÚDE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Quenda Libre
Tipo Vinculación: Fixo
Titulación requirida: Estar en posesión do título de Formación Profesional de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico ou título de Formación Profesional de Segundo Grao, Rama Sanitaria, especialidade en Laboratorio, ou en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de solicitudes.
Organismo Convocante: Servizo Aragonés de Saúde
Data convocatoria: 21 de outubro de 2021
Prazo de solicitude: ata o 22 de novembro de 2021
Solicitude: As instancias para participar nas probas selectivas formalizaranse vía web na dirección https://emprego.saúde. aragon.es O prazo de presentación de solicitudes será dun mes para contar desde o día seguinte á publicación da presente convocatoria no "Boletín Oficial de Aragón". Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria proceso selectivo para cubrir 9 prazas para Técnico/a Superior de Anatomía Patolóxica e Citología no Servizo Aragonés de Saúde da Comunidade Autónoma de Aragón CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 9 PRAZAS PARA TÉCNICO/A SUPERIOR DE ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITOLOGÍA NO SERVIZO ARAGONÉS DE SAÚDE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Quenda Libre
Tipo Vinculación: Fixo
Titulación requirida: Estar en posesión do título de Formación Profesional de Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citología ou título de Formación Profesional de Segundo Grao, Rama Sanitaria, especialidade en Anatomía Patolóxica, ou en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de solicitudes 
Organismo Convocante: Servizo Aragonés de Saúde
Data convocatoria: 21 de outubro de 2021
Prazo de solicitude: ata o 22 de novembro de 2021
Solicitude: As instancias para participar nas probas selectivas formalizaranse vía web na dirección https://emprego.saúde. aragon.es O prazo de presentación de solicitudes será dun mes para contar desde o día seguinte á publicación da presente convocatoria no "Boletín Oficial de Aragón". Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte
MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria proceso selectivo para cubrir 252 prazas para Técnico/a Especialista en Anatomía Patolóxica, Laboratorio, Medicina Nuclear e Radiodiagnóstico dependentes do Servizo Andaluz de Saúde CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 252 PRAZAS PARA TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓXICA, LABORATORIO, MEDICINA NUCLEAR E RADIODIAGNÓSTICO DEPENDENTES DO SERVIZO ANDALUZ DE SAÚDE Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Quenda Libre / Quenda Discapacidade
Prazas: 252 prazas para Técnico/a Especialista en Anatomía Patolóxica, en Laboratorio, en Medicina Nuclear e en Radiodiagnóstico dependentes do Servizo Andaluz de Saúde
Tipo Vinculación: Fixo
Titulación requirida: Técnico/a Especialista en Anatomía Patolóxica: Título de Técnico/a Especialista en Anatomía Patolóxica (Formación Profesional de Segundo Grao, rama sanitaria), Título de Técnico/a Especialista en Anatomía Patolóxica e Citología (Módulo Profesional nivel 3, rama sanitaria), ou Título de Técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citología (Ciclo Formativo de Grao Superior, familia profesional sanidade).- Técnico/a Especialista en Laboratorio: Título de Técnico/a Especialista en Laboratorio (Formación Profesional de Segundo Grao, rama sanitaria), Título de Técnico/a Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico (Ciclo Formativo de Grao Superior, familia profesional sanidade), ou Título de Diplomado/a Universitario/a en Enfermería ou de Axudante Técnico Sanitario/a, especialista en Análises Clínicas.- Técnico/a Especialista en Medicina Nuclear: Título de Técnico Especialista en Medicina Nuclear (Formación Profesional de Segundo Grao, rama sanitaria), Título de Técnico Superior en Radioterapia (Ciclo Formativo de Grao Superior, familia profesional sanidade), ou Título de Técnico Superior en Imaxe para o Diagnóstico (Ciclo Formativo de Grao Superior, familia profesional sanidade). Licenza de operador de instalacións radioactivas expedida polo Consello de Seguridade Nuclear, campo de aplicación medicina nuclear.- Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico: Título de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico (Formación Profesional de Segundo Grao, rama sanitaria), Título de Técnico/a Superior en Imaxe para o Diagnóstico (Ciclo Formativo de Grao Superior, familia profesional sanidade), ou Título de Diplomado/a Universitario/a en Enfermería ou de Axudante Técnico Sanitario/a, especialista en Radioloxía e Electrorradiología. Independentemente do título que posúan, dos relacionados anteriormente, deberán estar en posesión da Acreditación para operar equipos de Raios X con fins diagnósticos expedida polo Consello de Seguridade Nuclear
Organismo Convocante: Servizo Andaluz de Saúde
Data convocatoria: 21 de outubro de 2021
Prazo de solicitude: ata o 16 de novembro de 2021
Solicitude: O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, comezando o día 25 de outubro de 2021

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓXICA 12  
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO 139  
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR 2  
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO 99  

MÁIS INFORMACIÓN
Resolución do 28 de xullo de 2021, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, como persoal laboral fixo, nos grupos profesionais M3, M2, M1 e E1 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado no Ministerio de Xustiza, encomendando a xestión do proceso á Dirección Xeral para o Servizo Público de Xustiza. RESOLUCIÓN DO 28 DE XULLO DE 2021, DA SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA, POLA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO, POLO SISTEMA XERAL DE ACCESO LIBRE, COMO PERSOAL LABORAL FIXO, NOS GRUPOS PROFESIONAIS M3, M2, M1 E E1 SUXEITOS AO IV CONVENIO ÚNICO PARA O PERSOAL LABORAL DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO NO MINISTERIO DE XUSTIZA, ENCOMENDANDO A XESTIÓN DO PROCESO Á DIRECCIÓN XERAL PARA O SERVIZO PÚBLICO DE XUSTIZA. M1 Anatomía Patolóxica 14 prazas (1 acceso discapacitados)

Prazo de inscrición: A presentación de solicitudes realizarase no prazo de vinte días hábiles a partir do día 1 de setembro. A non presentación desta en tempo e forma suporá a exclusión do aspirante.
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN 878E/2021, do 25 de xuño, do Director Xerente do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición, 6 prazas do posto de traballo de Técnico Especialista en Anatomía Patolóxica ( T.E.A. P.) do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño do devandito posto, tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. RESOLUCIÓN 878E/2021, DO 25 DE XUÑO, DO DIRECTOR XERENTE DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, 6 PRAZAS DO POSTO DE TRABALLO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓXICA ( T.E.A. P.) DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DO DEVANDITO POSTO, TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Para saber máis ... MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN 876E/2021, do 24 de xuño, do Director Xerente do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición, 7 prazas do posto de traballo de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico ( T.E. R.) do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño do devandito posto, tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. RESOLUCIÓN 876E/2021, DO 24 DE XUÑO, DO DIRECTOR XERENTE DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, 7 PRAZAS DO POSTO DE TRABALLO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO ( T.E. R.) DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DO DEVANDITO POSTO, TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Para saber máis ... MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Relacións Laborais do Servizo Madrileño de Saúde, pola que se convocan probas selectivas pola quenda libre para o acceso á condición de persoal estatutario fixo na categoría de Técnico Superior Especialista en Radioterapia do Servizo Madrileño de Saúde. RESOLUCIÓN DO 16 DE XUÑO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS E RELACIÓNS LABORAIS DO SERVIZO MADRILEÑO DE SAÚDE, POLA QUE SE CONVOCAN PROBAS SELECTIVAS POLA QUENDA LIBRE PARA O ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAL ESTATUTARIO FIXO NA CATEGORÍA DE TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN RADIOTERAPIA DO SERVIZO MADRILEÑO DE SAÚDE. Para saber máis ... MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Relacións Laborais do Servizo Madrileño de Saúde, pola que se convocan probas selectivas pola quenda libre para o acceso á condición de persoal estatutario fixo na categoría de Técnico Superior Especialista en Medicina Nuclear do Servizo Madrileño de Saúde. RESOLUCIÓN DO 16 DE XUÑO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS E RELACIÓNS LABORAIS DO SERVIZO MADRILEÑO DE SAÚDE, POLA QUE SE CONVOCAN PROBAS SELECTIVAS POLA QUENDA LIBRE PARA O ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAL ESTATUTARIO FIXO NA CATEGORÍA DE TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN MEDICINA NUCLEAR DO SERVIZO MADRILEÑO DE SAÚDE. Para saber máis ... MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Relacións Laborais do Servizo Madrileño de Saúde, pola que se convocan probas selectivas pola quenda libre para o acceso á condición de persoal estatutario fixo na categoría de Técnico Superior Especialista en Anatomía Patolóxica do Servizo Madrileño de Saúde. RESOLUCIÓN DO 16 DE XUÑO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS E RELACIÓNS LABORAIS DO SERVIZO MADRILEÑO DE SAÚDE, POLA QUE SE CONVOCAN PROBAS SELECTIVAS POLA QUENDA LIBRE PARA O ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAL ESTATUTARIO FIXO NA CATEGORÍA DE TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓXICA DO SERVIZO MADRILEÑO DE SAÚDE. Para saber máis ... MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 16 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Relacións Laborais do Servizo Madrileño de Saúde, pola que se convocan probas selectivas pola quenda libre para o acceso á condición de persoal estatutario fixo na categoría Técnico Superior Especialista en Hixiene Bucodental do Servizo Madrileño de Saúde. RESOLUCIÓN DO 16 DE XUÑO DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS E RELACIÓNS LABORAIS DO SERVIZO MADRILEÑO DE SAÚDE, POLA QUE SE CONVOCAN PROBAS SELECTIVAS POLA QUENDA LIBRE PARA O ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAL ESTATUTARIO FIXO NA CATEGORÍA TÉCNICO SUPERIOR ESPECIALISTA EN HIXIENE BUCODENTAL DO SERVIZO MADRILEÑO DE SAÚDE. Para saber máis ...  MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2021, da directora xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para a provisión de vacantes de técnico ou técnica especialista de laboratorio de institucións sanitarias da Conselleria de Sanidade Universal e Saúde Pública. [2021/4729] RESOLUCIÓN DO 19 DE ABRIL DE 2021, DA DIRECTORA XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN DE VACANTES DE TÉCNICO OU TÉCNICA ESPECIALISTA DE LABORATORIO DE INSTITUCIÓNS SANITARIAS DA CONSELLERIA DE SANIDADE UNIVERSAL E SAÚDE PÚBLICA. [2021/4729] RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2021, da directora xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para a provisión de vacantes de técnico ou técnica especialista de laboratorio de institucións sanitarias da Conselleria de Sanidade Universal e Saúde Pública. [2021/4729]

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte da publicación desta convocatoria no  Diari Oficial da Generalitat Valenciana e acabará ao mes seguinte, o mesmo día a aquel en que se publicou. Se fose inhábil, o prazo finalizará ao seguinte día hábil. En caso de non haber día equivalente no mes seguinte á publicación, o prazo finalizará o último día do mes seguinte ao de publicación da convocatoria.
MÁIS INFORMACIÓN
DECRETO 75/2021, do 8 de abril, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2021. DECRETO 75/2021, DO 8 DE ABRIL, POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO CORRESPONDENTE A DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL ESTATUTARIO DO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE PARA O ANO 2021. As necesidades de recursos humanos, con asignación orzamentaria, que deban proverse mediante a incorporación de persoal de novo ingreso serán obxecto da oferta de emprego público, que será aprobada polos órganos de goberno das administracións públicas e que, como instrumento de xestión da provisión das necesidades de persoal, poderá conter, ademais, medidas derivadas da planificación de recursos humanos, tal e como se dispón no artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público e o artigo 48 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario. RESOLUCIÓN DO 20 DE ABRIL DE 2021, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE PUBLICAN A ORDE DE PRELACIÓN E A PUNTUACIÓN DEFINITIVA OBTIDA POLAS PERSOAS ASPIRANTES ADMITIDAS NO PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DAS LISTAS DE SELECCIÓN TEMPORAL DE DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL ESTATUTARIO. RESOLUCIÓN do 20 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario. MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2021, da directora xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca un concurso-oposición para a provisión de vacantes de técnico ou técnica especialista de anatomía patolóxica de institucións sanitarias da Conselleria de Sanidade Universal e Saúde Pública. RESOLUCIÓN DO 18 DE XANEIRO DE 2021, DA DIRECTORA XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE CONVOCA UN CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN DE VACANTES DE TÉCNICO OU TÉCNICA ESPECIALISTA DE ANATOMÍA PATOLÓXICA DE INSTITUCIÓNS SANITARIAS DA CONSELLERIA DE SANIDADE UNIVERSAL E SAÚDE PÚBLICA. Convócanse probas selectivas para a provisión de 45 prazas vacantes pola quenda de acceso libre e 1 praza vacante pola quenda de promoción interna, de técnico ou técnica especialista de anatomía patolóxica de institucións sanitarias da Conselleria de Sanidade Universal e Saúde Pública MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2021 da directora xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca un concurso-oposición para a provisión de vacantes de técnico ou técnica especialista en documentación sanitaria de institucións sanitarias da Conselleria de Sanidade Universal e Saúde Pública. RESOLUCIÓN DO 18 DE XANEIRO DE 2021 DA DIRECTORA XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE CONVOCA UN CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN DE VACANTES DE TÉCNICO OU TÉCNICA ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA DE INSTITUCIÓNS SANITARIAS DA CONSELLERIA DE SANIDADE UNIVERSAL E SAÚDE PÚBLICA. Convócanse probas selectivas para a provisión de 10 prazas vacantes pola quenda de acceso libre e 5 prazas vacantes pola quenda de promoción interna, de técnico ou técnica especialista en documentación sanitaria de institucións sanitarias da Conselleria de Sanidade Universal e Saúde Pública. MÁIS INFORMACIÓN DECRETO 198/2020, do 4 de decembro, do Consell, de aprobación da oferta de emprego público de 2020 para persoal xestionado pola Conselleria de Sanidade Universal e Saúde Pública. [2020/10562] DECRETO 198/2020, DO 4 DE DECEMBRO, DO CONSELL, DE APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DE 2020 PARA PERSOAL XESTIONADO POLA CONSELLERIA DE SANIDADE UNIVERSAL E SAÚDE PÚBLICA. [2020/10562] En cumprimento do disposto no artigo 70 do TREBEP, aprobado por Real decreto lexislativo 5/2015 do 30 de outubro, na Lei 6/2018, do 3 de xullo de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018, prorrogada para o exercicio 2019 e o 2020, así como a Lei 10/2019, do 27 de decembro, de orzamentos da Generalitat para o exercicio 2020, apróbase a oferta de emprego público de 2020 para persoal xestionado pola Conselleria de Sanidade Universal e Saúde Pública, nos termos que establece este decreto. MÁIS INFORMACIÓN Procedemento extraordinario para a inscrición de Técnicos Especialistas en documentación sanitaria e Técnicos Especialistas en laboratorio. PROCEDEMENTO EXTRAORDINARIO PARA A INSCRICIÓN DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA E TÉCNICOS ESPECIALISTAS EN LABORATORIO.
Resolución do 2 de setembro de 2020, da directora xeral de Recursos Humanos pola que se establece un procedemento extraordinario para a inscrición de Técnicos especialistas en documentación sanitaria, Técnicos especialistas de laboratorio, Técnicos de emerxencia sanitaria e Técnicos en coidados auxiliares de enfermería, para a provisión de prazas estatutarias dos Departamentos de Saúde xestionados pola Conselleria de Sanidade Universal e Saúde Pública.

Prazo de inscricións: desde o 4 de setembro ata o 14 de setembro (ambos inclusive)
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2020, da Dirección Xerencia do Servizo Aragonés de Saúde, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso á condición de persoal estatutario fixo en prazas básicas da categoría de Técnico/a Superior Especialista de Documentación Sanitaria en centros do Servizo Aragonés de Saúde da Comunidade Autónoma de Aragón, para a súa provisión por quenda libre. RESOLUCIÓN DO 18 DE XUÑO DE 2020, DA DIRECCIÓN XERENCIA DO SERVIZO ARAGONÉS DE SAÚDE, POLA QUE SE CONVOCA PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAL ESTATUTARIO FIXO EN PRAZAS BÁSICAS DA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA DE DOCUMENTACIÓN SANITARIA EN CENTROS DO SERVIZO ARAGONÉS DE SAÚDE DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN, PARA A SÚA PROVISIÓN POR QUENDA LIBRE. O Decreto 242/2019, do 27 de decembro, do Gobierno de Aragón (“Boletín Ofcial de Aragón”, número 252, do 30 de decembro de 2019), polo que se aproba a Oferta de Emprego Público para o ano 2019 no ámbito de persoal estatutario do Servizo Aragonés de Saúde da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón, prevé a convocatoria de probas selectivas para o acceso á categoría de Técnico/a Superior Especialista de Documentación Sanitaria por quenda libre.

Primeira.— Normas xerais.
1.1. Convócase concurso oposición para cubrir 23 prazas básicas da categoría de Técnico/a Superior Especialista de Documentación Sanitaria, código categoría C207, no Servizo Aragonés de Saúde da Comunidade Autónoma de Aragón, para a súa provisión por quenda libre correspondentes á Oferta de Emprego Público para o ano 2019.

Terceira.— Solicitudes.
3.1. As instancias para participar nas probas selectivas formalizaranse vía web na dirección https://emprego.saúde. aragon.es, Portal Electrónico de Recursos Humanos do Servizo Aragonés de Saúde, mediante a inscrición na correspondente convocatoria e enchemento do modelo informático de solicitude que deberá ser ratifcada a través da súa presentación dirixida á Dirección Xerencia do Servizo Aragonés de Saúde de acordo co previsto na base 3.4.

3.8. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes para contar desde o día seguinte á publicación da presente convocatoria no “Boletín Ofcial de Aragón”. Se o último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.


MÁIS INFORMACIÓN
CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE CONCURSO DE TRASLADOS ABERTO E PERMANENTE
SERVICIO GALEGO DE SAÚDE

RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/ as e excluídos/ as e apróbase a oferta de destinos no ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2020 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario sanitario e de xestión e servizos.

Importante PRAZO de 15 días (5/06/2020 o 18/06/2020) para poder modificar a través do FIDES a relación de destinos a solicitar.
MÁIS INFORMACIÓN
Actualización Listados de Contratación SERGAS ACTUALIZACIÓN LISTADOS DE CONTRATACIÓN SERGAS RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos,
pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas
persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección
temporal de diversas categorías de persoal estatutario.
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional. RESOLUCIÓN DO 13 DE DECEMBRO DE 2019, DA DIRECCIÓN XERAL DE RECURSOS HUMANOS, POLA QUE SE CONVOCA CONCURSO-OPOSICIÓN PARA O INGRESO EN DIVERSAS CATEGORÍAS DE PERSOAL SANITARIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL. RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso en diversas categorías de persoal sanitario de formación profesional.

2.4. Rexistro electrónico dos requisitos de participación.

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán declarar no formulario electrónico de inscrición que reúnen todos os requisitos de participación exixidos nesta convocatoria segundo a quenda de acceso pola que opten. Ao formulario electrónico de inscrición accederase a través da páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) na epígrafe Fides/expedient-e/Sección de Procesos/OPE.

5.3. Prazo de presentación.

O prazo para a presentación das solicitudes de participación iniciarase o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 31 de xaneiro de 2020.

Na sede electrónica do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es) figura á disposición dos aspirantes un manual de instrucións sobre o acceso e funcionamento do expediente electrónico, os diferentes estados en que pode atopar a información relativa aos seus méritos e normas de validación da documentación que deben achegar.

Para efectuar as consultas e resolver as dúbidas que xurdan en relación con este procedemento, habilítase o seguinte enderezo de correo electrónico por parte da administración: oposicions@sergas,es


MÁIS INFORMACIÓN
DECRETO 242/2019, do 27 de decembro, do Gobierno de Aragón, polo que se aproba a Oferta de Emprego Público para o ano 2019 no ámbito de persoal estatutario do Servizo Aragonés de Saúde. DECRETO 242/2019, DO 27 DE DECEMBRO, DO GOBIERNO DE ARAGÓN, POLO QUE SE APROBA A OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2019 NO ÁMBITO DE PERSOAL ESTATUTARIO DO SERVIZO ARAGONÉS DE SAÚDE. Aprobación da Oferta de Emprego Público do Servizo Aragonés de Saúde de 2019.

1. En cumprimento do disposto no artigo 23 do texto refundido da Lei de Ordenación da Función Pública da Comunidade Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Lexislativo 1/1991, do 19 de febreiro, apróbase a Oferta de Emprego Público correspondente ao ano 2019, nos termos e condicións que se fixan no presente Decreto.

2. A Oferta de Emprego Público do persoal estatutario do Servizo Aragonés de Saúde comprende un total de 1.221 prazas, dotadas presupuestariamente e que figuran nos persoais orgánicos dos centros sanitarios do Servizo Aragonés de Saúde.

Persoal estatutario:
 • 52 prazas de Técnico Superior de Laboratorio Clínico e Biomédico
 • 6 prazas de Técnico Superior en Anatomía Patológica e Citodiagnóstico
Persoal laboral:
 • 14 prazas de Técnico Superior de Laboratorio Clínico e Biomédico

MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN SLT/3002/2019, do 25 de outubro, de convocatoria específica do proceso selectivo para prover prazas básicas da categoría de técnico/a especialista de grao superior sanitario en anatomía patolóxica e citología ( APAiC LLIURE-2019). RESOLUCIÓN SLT/3002/2019, DO 25 DE OUTUBRO, DE CONVOCATORIA ESPECÍFICA DO PROCESO SELECTIVO PARA PROVER PRAZAS BÁSICAS DA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE GRAO SUPERIOR SANITARIO EN ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITOLOGÍA ( APAIC LLIURE-2019). De conformidade co que prevé o Acordo 25/2017, do 25 de maio, polo cal se aproba a distribución por categorías da oferta pública de emprego para o exercicio e o Acordo 67/2017, do 22 de decembro, da Comisión Executiva do Consello de Administración, polo cal se aproba para o ano 2017 a oferta de emprego pública adicional para a estabilización e a consolidación do emprego temporal do Institut Català da Salut e a súa distribución por categorías ( DOGC 7525 de 29.12.2017), en concreto o referido a 60 prazas de técnico/a especialista de grao superior sanitario en anatomía patolóxica e citología. MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN do 21 de Outubro de 2019, da Dirección Xerencia do Hospital Universitario Fundación Alcorcón pola que se convocan probas selectivas para o acceso á condición de persoal laboral fixo do Hospital Universitario Fundación Alcorcón do Servizo de Saúde da Comunidad de Madrid nas categorías profesionais, quendas e cotas que se especifican no anexo desta Resolución. RESOLUCIÓN DO 21 DE OUTUBRO DE 2019, DA DIRECCIÓN XERENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN POLA QUE SE CONVOCAN PROBAS SELECTIVAS PARA O ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN DO SERVIZO DE SAÚDE DA COMUNIDAD DE MADRID NAS CATEGORÍAS PROFESIONAIS, QUENDAS E COTAS QUE SE ESPECIFICAN NO ANEXO DESTA RESOLUCIÓN. Decreto 170/2018, do 18 de decembro, do Consello de Goberno, apróbase a Oferta de Emprego Público da Comunidad de Madrid para o ano 2018, cuxo artigo 9 regula a estabilización de emprego temporal, sinalando o seu apartado 2 que as convocatorias de procesos selectivos de estabilización de emprego temporal poderanse realizar de forma conxunta das correspondentes aos procesos selectivos de reposición. Esta oferta de emprego público, inclúe prazas de persoal laboral do Hospital Universitario Fundación Alcorcón, correspondentes á taxa de reposición de efectivos e á taxa para a estabilización do emprego temporal como reflexo do firme propósito de manter unha óptima planificación e distribución dos recursos humanos que desenvolven as súas funcións no ámbito do Hospital Universitario Fundación Alcorcón. No seu Anexo I e Anexo III inclúense ditas prazas cuantificadas da seguinte maneira:
 • 18 prazas correspondentes á taxa de reposición (Anexo I do Decreto 170/2018)
 • 384 prazas correspondentes á taxa adicional para a estabilización do emprego temporal, procedendo (Anexo III do Decreto 170/2018):
 • 306 prazas de interinos en vacante
 •   56 prazas de eventuais estruturais
 •   22 prazas de indefinidos non fixos por sentenza xudicial
Establecer o prazo de presentación das solicitudes en 30 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente Resolución no BOLETÍN OFICIAL DA COMUNIDAD DE MADRID.


MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria de probas selectivas para o acceso á condición de persoal estatutario fixo en prazas básicas vacantes de determinadas categorías do Grupo C, Subgrupo C1 e C2 sanitario e dunha categoría doutras agrupacións profesionais, nos órganos de prestación de servizos sanitarios do Servizo Canario da Saúde. CONVOCATORIA DE PROBAS SELECTIVAS PARA O ACCESO Á CONDICIÓN DE PERSOAL ESTATUTARIO FIXO EN PRAZAS BÁSICAS VACANTES DE DETERMINADAS CATEGORÍAS DO GRUPO C, SUBGRUPO C1 E C2 SANITARIO E DUNHA CATEGORÍA DOUTRAS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS, NOS ÓRGANOS DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS SANITARIOS DO SERVIZO CANARIO DA SAÚDE. Servizo Canario da Saúde. Dirección Xeral de Recursos Humanos.- Resolución do 4 de outubro de 2019, pola que se convocan probas selectivas para o acceso á condición de persoal estatutario fixo en prazas básicas vacantes de determinadas categorías do Grupo C, Subgrupo C1 e C2 sanitario e dunha categoría doutras agrupacións profesionais, nos órganos de prestación de servizos sanitarios do Servizo Canario da Saúde. MÁIS INFORMACIÓN ORDE FORAL 257E/2019, do 15 de xullo, do Conselleiro de Saúde, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición de 17 vacantes de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico ( T.E. R.), para os Organismos Autónomos do Departamento de Saúde, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño dos devanditos postos de traballo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. ORDE FORAL 257E/2019, DO 15 DE XULLO, DO CONSELLEIRO DE SAÚDE, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE 17 VACANTES DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO ( T.E. R.), PARA OS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DOS DEVANDITOS POSTOS DE TRABALLO TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Mediante Decreto Foral 52/2018, do 18 de xullo, apróbase a oferta parcial de emprego público do persoal sanitario do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea e do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra, do Departamento de Saúde da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos do ano 2018, correspondente á taxa de estabilización previstas na Lei 3/2017, do 27 de xuño, na que se inclúen, entre outros, 17 postos de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico ( T.E. R.).

Solicitudes e documentación.

3.1. O prazo para presentar a solicitude será de trinta días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial de Navarra. Este prazo será improrrogable.

A presentación de solicitude de inscrición e o pago de taxas farase vía telemática na páxina web de emprego público do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea www.empleosalud.navarra.es no ligazón “Oposicións” “Categorías sanitarias” “Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea” elixindo “Técnico Especialista en Radiodiagnóstico. Concurso oposición ( OPE 2017-2018E-2018)”, e logo pulsando “Inscrición”.

MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN 812E/2019, do 2 de xullo, do Director Xerente do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición, de 31 postos de traballo de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.) do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño dos devanditos postos de traballo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. RESOLUCIÓN 812E/2019, DO 2 DE XULLO, DO DIRECTOR XERENTE DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 31 POSTOS DE TRABALLO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN LABORATORIO ( T.E. L.) DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DOS DEVANDITOS POSTOS DE TRABALLO TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Mediante Decreto Foral 116/2017, do 20 de decembro, apróbase a oferta de emprego público da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos, correspondente ao ano 2017, relativa á taxa de reposición do ano 2016, entre outros ámbitos o do Departamento de Saúde. na que se inclúen, entre outros, 15 postos de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.).

Mediante Decreto Foral 52/2018, do 18 de xullo, apróbase a oferta parcial de emprego público do persoal sanitario do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea e do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra, do Departamento de Saúde da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos do ano 2018, correspondente á taxa de estabilización previstas na Lei 3/2017, do 27 de xuño, na que se inclúen, entre outros, 11 postos de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.).

Mediante Decreto Foral 100/2018, do 12 de decembro, apróbase a oferta parcial de emprego público do persoal sanitario do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea e do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra, do Departamento de Saúde da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos correspondente ao ano 2018, relativa á taxa de reposición prevista na Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, na que se inclúen, entre outros, 5 postos de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.).

Mediante Orde Foral 6E/2019, do 11 de xaneiro, do Conselleiro de Saúde, aprobouse a convocatoria para a provisión mediante traslado por concurso de méritos de 53 vacantes de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.), para os Organismos Autónomos do Departamento de Saúde.

Á vista do exposto procede aprobar a provisión, mediante procedemento de ingreso e polo sistema de concurso-oposición, 31 prazas do posto de traballo de Técnico Especialista en Laboratorio ( T.E. L.), así como as bases da convocatoria.

Solicitudes y documentación.

3.1. El plazo para presentar la solicitud será de treinta días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. Este plazo será improrrogable.
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN 742E/2019, do 26 de xuño, do Director Xerente do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición, de 7 postos de traballo de Técnico Especialista en Dietética ( T.E.D.) do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño dos devanditos postos de traballo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. RESOLUCIÓN 742E/2019, DO 26 DE XUÑO, DO DIRECTOR XERENTE DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 7 POSTOS DE TRABALLO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN DIETÉTICA ( T.E.D.) DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DOS DEVANDITOS POSTOS DE TRABALLO TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Mediante Decreto Foral 52/2018, do 18 de xullo, apróbase a oferta parcial de emprego público do persoal sanitario do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea e do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra, do Departamento de Saúde da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos do ano 2018, correspondente á taxa de estabilización previstas na Lei 3/2017, do 27 de xuño, na que se inclúen, entre outros, 5 postos de Técnico Especialista en Dietética.

Mediante Decreto Foral 100/2018, do 12 de decembro, apróbase a oferta parcial de emprego público do persoal sanitario do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea e do Instituto de Saúde Pública e Laboral de Navarra, do Departamento de Saúde da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos correspondente ao ano 2018, relativa á taxa de reposición prevista na Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, na que se inclúen, entre outros, 2 postos de Técnico Especialista en Dietética ( T.E.D.)

Solicitudes e documentación.

O prazo para presentar a solicitude será de trinta días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial de Navarra. Este prazo será improrrogable.

MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN 739E/2019, do 21 de xuño, do Director Xerente do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición, 4 postos de traballo de Técnico Especialista en Anatomía Patolóxica ( T.E.A. P.) do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño dos devanditos postos de traballo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. RESOLUCIÓN 739E/2019, DO 21 DE XUÑO, DO DIRECTOR XERENTE DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, 4 POSTOS DE TRABALLO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓXICA ( T.E.A. P.) DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DOS DEVANDITOS POSTOS DE TRABALLO TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Por Decreto Foral 116/2017, do 20 de decembro, apróbase a oferta de emprego público da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos, correspondente ao ano 2017, relativa á taxa de reposición do ano 2016, entre outros ámbitos o do Departamento de Saúde.

Solicitudes e documentación.
3.1. O prazo para presentar a solicitude será de trinta días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial de Navarra. Este prazo será improrrogable.
MÁIS INFORMACIÓN
RESOLUCIÓN 737E/2019, do 21 de xuño, do Director Xerente do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, pola que se aproba o texto da convocatoria para a provisión, mediante concurso-oposición, 4 postos de traballo de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria ( T.E.D.S.) do Servizo Navarro de Saúde- Osasunbidea, e para a constitución, a través das probas selectivas, de listas de persoas aspirantes ao desempeño dos devanditos postos de traballo tanto mediante contratación temporal como por promoción interna temporal. RESOLUCIÓN 737E/2019, DO 21 DE XUÑO, DO DIRECTOR XERENTE DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, POLA QUE SE APROBA O TEXTO DA CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, 4 POSTOS DE TRABALLO DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA ( T.E.D.S.) DO SERVIZO NAVARRO DE SAÚDE- OSASUNBIDEA, E PARA A CONSTITUCIÓN, A TRAVÉS DAS PROBAS SELECTIVAS, DE LISTAS DE PERSOAS ASPIRANTES AO DESEMPEÑO DOS DEVANDITOS POSTOS DE TRABALLO TANTO MEDIANTE CONTRATACIÓN TEMPORAL COMO POR PROMOCIÓN INTERNA TEMPORAL. Por Decreto Foral 116/2017, do 20 de decembro, apróbase a oferta de emprego público da Administración da Comunidade Foral de Navarra e os seus organismos autónomos, correspondente ao ano 2017, relativa á taxa de reposición do ano 2016, entre outros ámbitos o do Departamento de Saúde.

3.–Solicitudes e documentación.
3.1. O prazo para presentar a solicitude será de trinta días naturais a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no Boletín Oficial de Navarra. Este prazo será improrrogable.
MÁIS INFORMACIÓN
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección de Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de la categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio, para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja RESOLUCIÓN DE 14 DE JUNIO DE 2019, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO, PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA En execución do previsto no artigo 19.Un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, o Decreto 6/2018, do 5 de abril (Boletín Oficial da Rioxa número 42, do 11 de abril), do Gobierno de La Rioja, aprobou a Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal na Administración da Comunidade Autónoma da Rioxa, correspondente a persoal estatutario do Servizo Rioxano de Saúde. Na citada Oferta prevese a convocatoria de vinte e dúas (22) prazas da categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio, vinte (20) pola quenda libre e dúas (2) polo de reserva de persoas discapacitadas. MÁIS INFORMACIÓN Resolución de 14 de junio, de la Dirección de Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal Estatutario fijo de la categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja RESOLUCIÓN DE 14 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL ESTATUTARIO FIJO DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO, PARA LA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA En execución do previsto no artigo 19.Un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, o Decreto 6/2018, do 5 de abril (Boletín Oficial da Rioxa número 42, do 11 de abril), do Gobierno de La Rioja, aprobou a Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego temporal na Administración da Comunidade Autónoma da Rioxa, correspondente a persoal estatutario do Servizo Rioxano de Saúde. Na citada Oferta prevese a convocatoria de seis (6) prazas da categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, cinco (5) pola quenda libre e unha (1) polo de reserva de persoas discapacitadas. MÁIS INFORMACIÓN RESOLUCIÓN SLT/1550/2019, de 28 de mayo, de convocatoria específica del proceso selectivo para proveer plazas básicas de la categoría de técnico/a especialista de grado superior sanitario en imagen para el diagnóstico RESOLUCIÓN SLT/1550/2019, DE 28 DE MAYO, DE CONVOCATORIA ESPECÍFICA DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER PLAZAS BÁSICAS DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA DE GRADO SUPERIOR SANITARIO EN IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Descrición

Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Quenda Libre
Prazas: 131 prazas de técnico/a especialista de grao superior sanitario en imaxe para o diagnóstico (subgrupo C1). Resérvanse 9 prazas para aquelas persoas aspirantes que teñan a condición legal de discapacidade igual ou superior ao 33%
Tipo Vinculación: Fixo
Titulación requirida: Estar en posesión do título oficial de técnico superior en imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear ou equivalente, en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de solicitudes así como, da acreditación do Consello de Seguridade Nuclear para operar ou dirixir instalacións de raios X con finalidades de diagnóstico médico Ver bases da convocatoria
Organismo Convocante: Instituto Catalán da Saúde
Data convocatoria: 12 de xuño de 2019
Prazo de solicitude: ata o 2 de xullo de 2019
Solicitude: A inscrición á convocatoria tense que facer de forma telemática accedendo ao sitio web do Instituto Catalán da Saúde (www.ics.gencat.cat). Unha vez accedeuse ao sitio web, hai que clicar na opción “Traballar no ICS” e posteriormente clicar na opción “Sistema de xestión de recursos humanos” ( SGRH), onde a persoa terase que identificar para iniciar a sesión no SGRH. Unha vez iniciada a sesión, deberá ir ao apartado “ Selecció i provisió” (Selección e provisión) e marcar a opción do menú “ Convocatòries de selecció” (Convocatorias de selección), accedendo a unha pantalla que pregunta: “ Què vols fer?” (Que queres facer?). Nesta pantalla haberá que marcar a opción “Fer inscripció” (Facer inscrición) dentro do apartado “ Inscripcions” (Inscricións) onde aparecerá a convocatoria TDPI LLIURE-2019, tendo que marcar a ligazón “ Inscriure' s” (Inscribirse) e seguir o proceso indicado polo mesmo sistema para formalizar a correspondente inscrición de participación, de acordo co que prevé a base 4 das bases xerais
Palabras descoñecidasCopiar

MÁIS INFORMACIÓN
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 27 plazas de la categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Anatomía Patológica, por el turno de acceso libre. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GERENTE DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD POR LA QUE SE CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA CUBRIR 27 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE TÉCNICO ESPECIALISTA SANITARIO, OPCIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA, POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE. Resolución do Director Xerente do Servizo Murciano de Saúde pola que se convocan probas selectivas para cubr ir 27 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Anatomía Patolóxica, pola quenda de acceso libre.

5. Solicitudes: Formulario.

5.1.- Para poder participar neste proceso selectivo, deberase cumprimentar o formulario que está dispoñible na dirección da internet https://sede. carm.es/sms/ seleccion, entrando en opción “Oposicións”, seguindo para iso as instrucións que a propia aplicación proporciona. No devandito formulario, os aspirantes deberán indicar, polo menos, un número de teléfono móbil e unha dirección de correo electrónico. Unha vez finalizado ese proceso, deberase descargar e gardar o documento PDF/PDF que se xera.

6. Prazo de presentación de solicitudes e pago da taxa.

6.1.- O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no “Boletín Oficial da Región de Murcia”.
Palabras descoñecidasCopiar

MÁIS INFORMACIÓN
CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 131 PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 131 PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR DE LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO Resolución do Director Xerente do Servizo Murciano de Saúde pola que se convocan probas selectivas para cubrir 131 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Laboratorio de Diagnóstico Clínico polas quendas de acceso libre e promoción interna.

5. Solicitudes: Enchemento do formulario.

5.1.- Para poder participar neste proceso selectivo, deberase cumprimentar o formulario que está dispoñible na dirección da internet https://sede. carm.es/sms/ seleccion, entrando en opción “Oposicións”, seguindo para iso as instrucións que a propia aplicación proporciona. No devandito formulario, os aspirantes deberán indicar, polo menos, un número de teléfono móbil e unha dirección de correo electrónico. Unha vez finalizado ese proceso, deberase descargar e gardar o documento PDF/PDF que se xera.

6. Prazo de presentación de solicitudes e pago da taxa.

6.1.- O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no “Boletín Oficial da Región de Murcia”.

MÁIS INFORMACIÓN
CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 58 PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN RADIODIAGNÓSTICO CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 58 PLAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN RADIODIAGNÓSTICO Resolución do Director Xerente do Servizo Murciano de Saúde pola que se convocan probas selectivas para cubrir 58 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Radiodiagnóstico polas quendas de acceso libre e promoción interna.

5. Solicitudes: Enchemento do formulario.

5.1.- Para poder participar neste proceso selectivo, deberase cumprimentar o formulario que está dispoñible na dirección da internet https://sede. carm.es/sms/ seleccion, entrando en opción “Oposicións”, seguindo para iso as instrucións que a propia aplicación proporciona. No devandito formulario, os aspirantes deberán indicar, polo menos, un número de teléfono móbil e unha dirección de correo electrónico. Unha vez finalizado ese proceso, deberase descargar e gardar o documento PDF/PDF que se xera.

6. Prazo de presentación de solicitudes e pago da taxa.

6.1.- O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no “Boletín Oficial da Región de Murcia”.

MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria proceso selectivo para cubrir 8 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Documentación Sanitaria, do Servizo Murciano de Saúde CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 8 PRAZAS DA CATEGORÍA DE TÉCNICO ESPECIALISTA SANITARIO, OPCIÓN DOCUMENTACIÓN SANITARIA, DO SERVIZO MURCIANO DE SAÚDE Resolución do Director Xerente do Servizo Murciano de Saúde pola que se convocan probas selectivas para cubrir 8 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Documentación Sanitaria pola quenda de acceso libre.

Para poder participar neste proceso selectivo, deberase cumprimentar o formulario que está dispoñible na dirección da internet https://sede. carm.es/sms/ seleccion, entrando en opción “Oposicións”, seguindo para iso as instrucións que a propia aplicación proporciona. No devandito formulario, os aspirantes deberán indicar, polo menos, un número de teléfono móbil e unha dirección de correo electrónico. Unha vez finalizado ese proceso, deberase descargar e gardar o documento PDF/PDF que se xera. 

A falta de enchemento do formulario de conformidade co indicado anteriormente determinará a non admisión no proceso selectivo.

MÁIS INFORMACIÓN
CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA VARIAS PRAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA VARIAS PRAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR EN IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO ORDE SAN/326/2019, do 26 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso á condición de persoal estatutario fixo en prazas da categoría de Técnico Superior en Imaxe para o Diagnóstico, do Servizo de Saúde de Castela e León.

ORDE SAN/327/2019, 26 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso á condición de persoal estatutario fixo en prazas da categoría de Técnico Superior de Laboratorio de Diagnóstico Clínico, do Servizo de Saúde de Castela e León.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín Oficial de Castela e León

MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria proceso selectivo para cubrir varias plazas (TSS Higienista Dental, TSS Laboratorio, TSS Radiodiagnóstico) del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ceuta y Melilla) CONVOCATORIA PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR VARIAS PLAZAS (TSS HIGIENISTA DENTAL, TSS LABORATORIO, TSS RADIODIAGNÓSTICO) DEL INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (CEUTA Y MELILLA) Proceso selectivo: Concurso-Oposición
Tipo de Acceso: Quenda Libre
Prazas:
13 prazas da categoría de Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico 
3 prazas da categoría de Higienista Dental 
7 prazas da categoría de Técnico/a Especialista de Laboratorio 
Tipo Vinculación. Persoal Fixo
Organismo Convocante: Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social
Data convocatoria: 21 de marzo de 2019
Solicitude: Os impresos de solicitude para participar nestas probas selectivas, cumprimentaranse a través dos formularios modelos oficiais que aparecen inseridos na páxina web do Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social (www.mscbs.gob.es), do INGESA (www.ingesa.mscbs.gob.es) e no portal do cidadán (www.administracion.gob.es)

Prazo de solicitude: 18 de abril de 2019

MÁIS INFORMACIÓN
OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO SERGAS 2019 OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO SERGAS 2019 DECRETO 30/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para ou ano 2019. MÁIS INFORMACIÓN Oferta de emprego público SERGAS 2018 OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO SERGAS 2018 DECRETO 161/2018, do 5 de decembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2018 MÁIS INFORMACIÓN XUNTA DE GALICIA.- LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL XUNTA DE GALICIA.- LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL RESOLUCIÓN do 20 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral da Función
Pública, pola que se acorda o peche e a apertura de determinadas listas para
a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal
laboral @de la Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal funcionario
interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas
ou especialidades.
MÁIS INFORMACIÓN
Convocatoria Bolsas de Trabajo para Técnico Especialista de Anatomía Patológica, Técnico Especialista de Laboratorio, Técnico Especialista de Radiodiagnóstico y Técnico Especialista de Radioterapia en Canarias CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO PARA TÉCNICO ESPECIALISTA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO, TÉCNICO ESPECIALISTA DE RADIODIAGNÓSTICO Y TÉCNICO ESPECIALISTA DE RADIOTERAPIA EN CANARIAS Servizo Canario da Saúde. Dirección Xerencia do Hospital Universitario Nosa Señora de Candelaria.- Resolución do 12 de febreiro de 2019, pola que se convoca un proceso selectivo para a formación de listas de emprego supletorias ás listas autonómicas, para a cobertura temporal das necesidades desta Dirección Xerencia das categorías de Técnico Especialista de Anatomía Patolóxica, Técnico Especialista de Laboratorio, Técnico Especialista de Radiodiagnóstico e Técnico Especialista de Radioterapia.

Prazo de presentación PECHADO
MÁIS INFORMACIÓN
OPE SERMAS Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico OPE SERMAS TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Resolución do 7 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Relacións Laborais do Servizo Madrileño de Saúde, pola que se convocan probas selectivas pola quenda libre para o acceso á condición de persoal estatutario fixo na categoría de Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico do Servizo Madrileño de Saúde.

Prazo de presentación PECHADO
MÁIS INFORMACIÓN
OPE SERMAS Técnico Superior en Radiodiagnóstico OPE SERMAS TÉCNICO SUPERIOR EN RADIODIAGNÓSTICO Resolución do 7 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos e Relacións Laborais do Servizo Madrileño de Saúde, pola que se convocan probas selectivas pola quenda libre para o acceso á condición de persoal estatutario fixo na categoría de Técnico Superior en Radiodiagnóstico do Servizo Madrileño de Saúde.

Prazo de presentación PECHADO
MÁIS INFORMACIÓN
OPE Rede Hospitalaria Ministerio de Defensa (Técnicos Superiores Sanitarios) OPE REDE HOSPITALARIA MINISTERIO DE DEFENSA (TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS) Resolución do 28 de febreiro de 2019, da Subsecretaría, pola que se convoca proceso selectivo para acceso á condición de persoal estatutario fixo, en prazas da categoría de Técnico Superior Especialista na Rede Hospitalaria da Defensa.

Prazo de presentación PECHADO
MÁIS INFORMACIÓN
OPE SMS Técnico Superior en Radioterapia. OPE SMS TÉCNICO SUPERIOR EN RADIOTERAPIA. Resolución do Director Xerente do Servizo Murciano de Saúde pola que se convocan probas selectivas para cubrir 12 prazas da categoría de Técnico Especialista Sanitario, opción Radioterapia
polas quendas de acceso libre e promoción interna.

Prazo de solicitude PECHADO
MÁIS INFORMACIÓN