VISIBILIZACIÓN DOS TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS
Persoal do Laboratorio de Urxencias do CHUAC
Persoal do Laboratorio COVID-19 do CHUAC
Laboratorio de Bioquímica de Área no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
No laboratorio do Complexo Hospitalario Universitario Lucus Augusti realizando a técnica de detección do Coronavirus COVID-19
No laboratorio do Complexo Hospitalario Universitario Lucus Augusti realizando a técnica de detección do Coronavirus COVID-19
No laboratorio do Complexo Hospitalario Universitario Lucus Augusti realizando a técnica de detección do Coronavirus COVID-19
Laboratorio de Anatomía Patolóxica do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Área de microtomía do Laboratorio de Anatomía Patolóxica de Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
Área de recollida de mostras do Laboratorio de Anatomía Patolóxica do Complexo Hospitalario de Ourense
Persoal do Laboratorio de Hematoloxía/Coagulación do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña
Área de ouriños e fluidos biolóxicos do Laboratorio de Urxencias do CHUAC
Área de Bioquímica do Laboratorio de Urxencias do CHUAC
Laboratorio de Microbioloxía do CHUAC
Laboratorio de Hematoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
Laboratorio de Hematoloxía do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
Área de microtomía do Laboratorio de Anatomía Patolóxica do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
Laboratorio de Anatomía Patolóxica do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago