VENTANILLA ÚNICA

A ventanilla única constitúe o agrupamento de tódolos trámites e servicios diferentes que ofrece a asociación, tanto para asociados como para o resto de Técnicos Superiores Sanitarios.