GALERÍA DE VÍDEOS
 PNL Técnicos Superiores Sanitarios. Congreso Deputados. 11/04/2018

Proposición non de Lei “ PNL”, sobre a mellora da formación e o recoñecemento académico e profesional dos Técnicos Superiores Sanitarios
Manifestación en Madrid (5 marzo 2022)