GALERÍA DE VÍDEOS
PNL relativa á mellora da formación e o recoñecemento académico e profesional dos Técnicos Superiores Sanitarios. Comisión de Sanidade. 11/04/2018
Manifestación en Madrid (5 marzo 2022)
PNL relativa á mellora da formación e o recoñecemento académico e profesional dos Técnicos Superiores Sanitarios. Comisión de Sanidade. 29/03/2022
PNL pola que se insta ao Goberno pola aprobación do Grao en Imaxe Médica e Radioterapia. 
Comisión de Sanidade 14/02/2023