CURSO ANATOMÍA PATOLÓXICA EN OURENSE IFAPES/PALEX/ATESSGA
Técnicos Superiores en Anatomía Patolóxica durante o curso
Foto de todo o grupo o final do curso
Agustín Muñoz (Agu) un gran profesional e docente
Chiqui (Coordinador AP) durante unha das ponencias
O equipo IFAPE/Palex o completo
Gran participación
As despedidas sempre son tristes
Equipo Atessga/IFAPES formación por e para os Técnicos Superiores
Vicente Minguez outro gran docente e profesional
Ponencias de gran nivel formativo
Mario Martino (IFAPES) noutra das ponencias
Gran afluencia de TEAP ao curso de Ourense