POLÍTICA DE PRIVACIDADE

De acordo co establecido polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, informámoslle que os datos persoais achegados serán tratados por:

Denominación social: Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia (Atessga)
N.I. F.: G36118354
Domicilio Social: Rúa Xeral Gutiérrez Mellado 12, 2º porta 2A, 36001 Pontevedra
Correo electrónico: contacto@atessga.org
Teléfono: 986 864 971


1. CON QUE FINALIDADE TRATAMOS Os seus DATOS PERSOAIS?

Os datos achegados por vostede son necesarios para poder prestarlle con todas as garantías o servizo solicitado, e serán tratados coas seguintes finalidades: tramitar a súa afiliación, permitir o exercicio dos dereitos e obrigacións previstos nos estatutos, emisión de carnes de afiliación, xestión e cobranza de cotas, envío de publicacións e información, elaboración de estatísticas e prestación de servizos.


2. POR CANTO TEMPO CONSERVAREMOS Os seus DATOS?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se prevexa que poden ser necesarios para contactar co interesado.


3. CAL É A LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS seus DATOS?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento do interesado ao proporcionar os seus datos de contacto e aceptar explicitamente esta política de privacidade.


4. A QUE DESTINATARIOS COMUNICARANSE Os seus DATOS?

Os seus datos non se cederán a terceiros salvo obrigación legal.


5. CALES SON Os seus DEREITOS CANDO NOS FACILITA Os seus DATOS?

Calquera persoa ten dereito a solicitar o acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición ou dereito á portabilidad dos seus datos persoais, escribindo unha carta ou enviando un correo electrónico á dirección arriba mencionada, indicando o dereito que desexa exercer.

Terá dereito igualmente a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado antes da retirada do devandito consentimento.

Ten dereito a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control se considera que poden ser vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais.