FORMACIÓN

A formación continuada enténdese como o proceso de ensino-aprendizaxe activa e permanente ao que teñen dereito e obrigación todos os profesionais sanitarios, destinado a actualizar e mellorar os coñecementos, habilidades e actitudes dos profesionais sanitarios ante a continua evolución científica e tecnolóxica e ao aumento das demandas e necesidades, tanto sociais como do propio sistema sanitario. (Lei 44/2003, do 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias).

A formación dos profesionais identifícase como o factor fundamental na mellora da cualificación profesional, por este motivo recoñécese a importancia da formación continuada, orientada a mellorar a calidade do proceso asistencial e garantir a seguridade do usuario do sistema sanitario. (A Lei 16/2003, do 28 de Maio, de cohesión e calidade de sistema Nacional de Saúde).

A formación continuada acreditada pola CFC que che ofrecemos en Atessga, foi sometida á avaliación do devandito organismo, superando os seus criterios de calidade e sendo outorgada cun número de créditos determinados que podes consultar na información de cada curso. A acreditación ten validez nacional, segundo o Real Decreto 1142/2007, (regulador das acreditacións), a Lei 44/2003 (Ordenación das profesións Sanitarias) e a Lei 55/2003 (Estatuto Marco do persoal estatutario dos Servizos de Saúde). Á finalización do curso recibes o certificado que acredita que obtiveches os coñecementos correspondentes.

IMPORTANTE

Os cursos de formación ofrecidos nesta web dos nosos colaboradores non se corresponde con toda a oferta formativa que estes teñen nas súas web nativas, por este motivo convidámosvos a, se non atopades o curso adecuado na nosa web, visitedes a web dos nosos colaboradores, todos os cursos das súas ofertas en formación continuada están suxeitos ao acordo de colaboración polo que para os socios de Atessga teñen desconto, as web son:

www.ifapes.com
www.bacformacion.com
www.aspros.es
www.formantia.es

Resultado de imagen de acreditación cursos de formación continuada

Nota de interese

Atessga non se responsabiliza dos posibles cambios ou ofertas nos importes das actividades formativas dos seus colaboradores, mantendo sempre o "mellor prezo" para o solicitante da actividade en caso de discrepancia entre o provedor e Atessga.