MINISTERIO DE SANIDADE.- Sanidade resolve a equivalencia profesional dos técnicos superiores. MINISTERIO DE SANIDADE.- Sanidade resolve a equivalencia profesional dos técnicos superiores.
A reforma do Real Decreto 184/2015 dá cumprimento ás sentenzas do Tribunal Supremo do 23 de marzo de 2017 que estimaron parcialmente os recursos expostos no seu día polos representantes dos técnicos superiores sanitarios, por non habérselles dado trámite de audiencia no procedemento de tramitación do Real Decreto que agora se modifica.
LEER MÁIS
COMISIÓN SANIDADE.- PNL Técnicos Superiores Sanitarios. Congreso dos Diputados. 11/04/2018 COMISIÓN SANIDADE.- PNL Técnicos Superiores Sanitarios. Congreso dos Diputados. 11/04/2018
Durante a sesión da Comisión de Sanidade e Servizos Sociais celebrada na tarde do 11 de abril de 2018 no Congreso dos Deputados, debateuse e aprobou a Proposición non de Lei sobre a mellora da nosa formación e recoñecemento académico e profesional, presentada polo grupo socialista e a cal está baseada no documento presentado por estas organizacións o pasado 10 de xaneiro de 2017 titulado “SITUACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL DOS TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS”, o cal de maneira clara e contundente expresaba a nosa realidade e a dos nosos compañeiros europeos.
LEER MÁIS