Técnicos Sanitarios de Grao Superior "Garantía de Calidade e Seguridade nas nosas mans"

TÉCNICOS SANITARIOS DE GRAO SUPERIOR "GARANTÍA DE CALIDADE E SEGURIDADE NAS NOSAS MANS"

Xornada Profesional para Técnicos Superiores Sanitarios
Primeiro Congreso Galego organizado para todas as especialidades de técnicos sanitarios de grao superior.

O Colexio Profesional de Higienistas Dentais de Galicia, o Colexio de Protésicos Dentais de Galicia e a Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia únense para organizar este evento para todos os TSS Galegos.

MOI PRONTO TODA A INFORMACIÓN
DESCARGAR PROGRAMA

TALLERES

Laboratorio Clínico e Biomédico + Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
 • "Intelixencia Artificial na Oncohematología"
 • “Introdución á tecnoloxía de secuenciación masiva (NGS)" 
 • "Aplicabilidade da NGS á asistencia clínica no momento actual."
 • “Que é un CAR- T e como se pode crear?. Indicacións e toxicidades no manexo dos CAR- T.”

Solicitada acreditación ao Sistema  Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia.
Docentes
D. ADRIÁN MOSQUERA ORGUEIRA
D. ADRIÁN MOSQUERA ORGUEIRA
"Intelixencia Artificial na Oncohematología"
Médico Adxunto no Servizo de Hematoloxía e Hemoterapia 
CH Universitario de Santiago
Membro do Grupo de Expertos para a terapia CAR- T do Ministerio de Sanidade
Dª. Rosanna Abal García
Dª. ROSANNA ABAL GARCÍA
“Introdución á tecnoloxía de secuenciación masiva (NGS)"
Técnico Superior en Anatomía Patolóxica
Coordinadora do Laboratorio de Investigación do Grupo de Hematología
CH Universitario de Santiago

D. JOSÉ ANGEL DÍAZ ARIAS
D. JOSÉ ANGEL DÍAZ ARIAS
"Aplicabilidade da NGS á asistencia clínica no momento actual."
Hematólogo
CH Universitario de Santiago

Dr. José Luis Bello López
DR. JOSÉ LUIS BELLO LÓPEZ
“Que é un CAR- T e como se pode crear?. Indicacións e toxicidades no manexo dos CAR- T.”
Profesor Titular de Hematoloxía
Universidad de Santiago de Compostela
Radioterapia e Dosimetría
 • “Planificación e verificación de  VMAT en  orl”
 • "Radioterapia intraoperatoria"

Solicitada acreditación ao Sistema  Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia.
Docentes
D. ADRIÁN LAMAS LORENZO
D. ADRIÁN LAMAS LORENZO
“Planificación e verificación de VMAT en orl”
Coordinador Técnico de Radiofísica Hospitalaria. 
TS en Radioterapia e Dosimetría
Hospital Álvaro Cunqueiro
Dª GRISELDA CUZZONI DEGHI
Dª GRISELDA CUZZONI DEGHI
"Radioterapia intraoperatoria"
TS en Radioterapia y Dosimetría
CH Universitario de Santiago

Dª MÓNICA SANDE PIÑEIRO
Dª MÓNICA SANDE PIÑEIRO
"Radioterapia intraoperatoria"
TS en Radioterapia y Dosimetría
CH Universitario de Santiago

Imaxen para o Diagnóstico e Medicina Nuclear
 • "Imaxe en neurorradioloxía. Aproximación anatómica e casos clínicos".
 • “Seguridade en Resonancia Magnética”

Solicitada acreditación ao Sistema  Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia.
Docentes
Dr. Pablo Fernández Armendariz
DR. PABLO FERNÁNDEZ ARMENDARIZ
"Imaxe en neurorradioloxía. Aproximación anatómica e casos clínicos".
Neuroradiólogo
CH Universitario de A Coruña
Dª Adriana Lanz Candamio
Dª ADRIANA LANZ CANDAMIO
“Seguridade en Resonancia Magnética”
TS Imagen para o Diagnóstico e Medicina Nuclear
CH Universitario de A Coruña
Dietética
 • “Emprender en Nutrición, da teoría á práctica: ferramentas para a planificación, xestión e o bo funcionamento do Asesoramento Nutricional en consulta”

Solicitada acreditación ao Sistema  Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia.
Docentes
Dª Lola Poza Oubiña
Dª LOLA POZA OUBIÑA
“Emprender en Nutrición, da teoría á práctica: ferramentas para a planificación, xestión e o bo funcionamento do Asesoramento Nutricional en consulta”
TS Dietética
Documentación e Administración Sanitarias
 • “Nova normativa en codificación. Actualizacions para 2022”

Solicitada acreditación ao Sistema  Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia.
Docentes
Dª. Purificación Chorén Pena
Dª. PURIFICACIÓN CHORÉN PENA
“Nova normativa en codificación. Actualizacions para 2022”
TS Documentación e Administración Sanitarias
CH Universitario de Santiago
Dª Vanesa Busto Jiménez
Dª VANESA BUSTO JIMÉNEZ
“Nova normativa en codificación. Actualizacions para 2022”
TS Documentación e Administración Sanitarias 
Asturias
D. Victor Castillo Fernández
D. VICTOR CASTILLO FERNÁNDEZ
“Nova normativa en codificación. Actualizacions para 2022”
TS Documentación e Administración Sanitarias 
Unidade de Codificación do Hospital Universitario Fundación Alcorcón
Madrid

OS NOSOS PATROCINADORES

OS NOSOS PONENTES

Dr. Ángel Carracedo Álvarez
DR. ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ
DIRECTOR DA FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA E O CENTRO NACIONAL DE XENOTIPADO-ISCIII (CEGEN)
Licenciado en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela
Catedrático de Medicina Legal, investigador e experto internacional en xenética. 
É membro da Real Academia Galega de Ciencias.
Dr. Francisco Tardáguila Montero
DR. FRANCISCO TARDÁGUILA MONTERO
XEFE DO SERVICIO DE RADIOLOXÍA HOSPITAL POVISA
Licenciado en Medicina e Ciruxía pola Universidade de Santiago de Compostela
Medalla de Ouro Sociedade Española de Radioloxía (SERAM)
Profesor na Escola de Técnicos Superiores de Radiodiagnóstico de POVISA.
D. AMADEU BORGES FERRO
D. AMADEU BORGES FERRO
PROFESOR COORDINADOR NA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOXÍA DA SAÚDE DE LISBOA
Honras BMedSc (Ciencias Biomédicas en Patoloxía Histocelular) - Escola Superior de Tecnoloxía da Saúde de Lisboa.
Msc (Educación Médica) - Facultade de Medicina dá Universidade de Lisboa
Especialista en Ciencias Biomédicas en Patoloxía Histocelular - Instituto Politécnico de Lisboa
Dra. María del Mar Tomás Carmona
DRA. MARÍA DEL MAR TOMÁS CARMONA
MEMBRO DA XUNTA DIRECTIVA DA SOCIEDADE DE MICROBIOLOXÍA E ENFERMEDADES INFECCIOSAS (SEIMC)
Investigadora do Instituto de Investigación Biomédica (INIBIC)
Investigadora da Rede Española de Investigación en Enfermedades Infecciosas (REIPI)
Representante español da Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS)
Dr. Antonio Gómez Caamaño
DR. ANTONIO GÓMEZ CAAMAÑO
PRESIDENTE ELECTO DA SOCIEDADE ESPAÑOLA DE ONCOLOXÍA RADIOTERÁPICA (SEOR)
Xefe de Servicio Oncoloxía Radioterápica
CH Universitario de Santiago de Compostela 
Dra. Alfonsa Friera Reyes
DRA. ALFONSA FRIERA REYES
MEMBRO DA XUNTA DIRECTIVA DA SOCIEDADE ESPAÑOLA DE RADIOLOXÍA MÉDICA ( SERAM)
Radióloga intervencionista
Doutora en Medicina pola UAM. 
Responsable do servizo de Radiodiagnóstico do HU A Princesa
Dra. Mª del Carmen Penín Corderi
DRA. Mª DEL CARMEN PENÍN CORDERI
PRESIDENTA DA TERRITORIAL GALEGA DA SOCIEDADE ESPAÑOLA DE ANATOMÍA PATOLÓXICA (SEAP)
Xefa do Servicio de Anatomía Patolóxica
Área Sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras


Dª Lidia Teijo Fariña
Dª LIDIA TEIJO FARIÑA
TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO
TS en Dietética
Diplomada en Enfermería
Laboratorio de Urxencias do CH Universitario de A Coruña
Dª Amparo Navarro Peris
Dª AMPARO NAVARRO PERIS
TÉCNICO SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIAS
Rastreadora no Servicio Valenciano de Saúde
D. ÁLVARO SÁNCHEZ-PUGA NEIRA
D. ÁLVARO SÁNCHEZ-PUGA NEIRA
TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO
TS Química Ambiental 
TS Análisis e Control 
Laboratorio de Microbioloxía e Pooling (Hospital Alvaro Cunqueiro)
Dª MARÍA DEL SOL FACAL FERREIRO
Dª MARÍA DEL SOL FACAL FERREIRO
TÉCNICO SUPERIOR EN IMAXEN PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICINA NUCLEAR
CH Universitario de A Coruña
Dª Andrea Pardo Rivera
Dª ANDREA PARDO RIVERA
ILMA. PRESIDENTA DO COLEXIO PROFESIONAL DE HIXIENISTAS DENTAIS DE GALICIA
Técnico Superior en Hixiene Bucodental
Diplomada en Educación Social
Hixienista Dental en SERGAS
D. Juan Felipe Rodríguez Ballesta
D. JUAN FELIPE RODRÍGUEZ BALLESTA
ILMO. PRESIDENTE DO COLEXIO PROFESIONAL DE TSS COMUNIDADE AUTÓNOMA VALENCIANA
TS en Laboratorio Clínico e Biomédico
Hospital Universitario de San Joan (Alicante)

D. Avelino Sanmartín Caamaño
D. AVELINO SANMARTÍN CAAMAÑO
ILMO. PRESIDENTE DO COLEXIO PROFESIONAL DE PRÓTESE DENTAL DE GALICIA
TS en Prótese Dental
D. Francisco Montero Gaspar
D. FRANCISCO MONTERO GASPAR
SECRETARIO XERAL DO SINDICATO ESTATAL DE TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS (SIETESS)
TS en Imagen para o Diagnóstico e Medicina Nuclear
Servicio de Radiología do Hospital Universitario de Getafe, MADRID
D. José M. Valcárcel Riveiro
D. JOSÉ M. VALCÁRCEL RIVEIRO
SECRETARIO ATESSGA
TS en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
Instituto de Medicina Legal de Galicia
(IMELGA)
Dª. María Luisa López Vega
Dª. MARÍA LUISA LÓPEZ VEGA
VICEPRESIDENTA ATESSGA / PRESIDENTA COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinadora Anatomía Patolóxica
CH Universitario de Ourense

TS Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
TS Laboratorio Clínico e Biomédico
D. Juan R. Pérez Gómez
D. JUAN R. PÉREZ GÓMEZ
PRESIDENTE ATESSGA
Coordinador do Laboratorio de Urxencias
CH Universitario da Coruña

TS en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
TS en Laboratorio Clínico e Biomédico
Dª. Carolina Gómez de María
Dª. CAROLINA GÓMEZ DE MARÍA
MODERA MESA “TÉCNICO EN RADIOLOXÍA: FILOSOFÍA DUNHA PROFESIÓN”
TS Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
Vocal de Formación en Atessga
Dª. Lourdes Liste Tizón
Dª. LOURDES LISTE TIZÓN
MODERA MESA “O PAPEL DOS TÉCNICOS SUPERIORES DURANTE A CRISE DA COVID”
TS Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Vocal Atessga Asesoría Laboral
Dª. Yolanda Rico Rodríguez
Dª. YOLANDA RICO RODRÍGUEZ
MODERA MESA “MEDICINA PERSONALIZADA E O PAPEL DOS TÉCNICOS SUPERIORES NO SEU DESENROLO”
TS Anatomía Patológica y Citodiagnóstico
Vocal Atessga Redactora Revista
D. José Joaquín Duran González
D. JOSÉ JOAQUÍN DURAN GONZÁLEZ
MODERA MESA “ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR”
TS Laboratorio Clínico e Biomédico
Presidente da Sociedade Española de Técnicos Superiores Sanitarios (SETSS)

GUSTARÍACHE FACER UNHA PREGUNTA ÓS NOSOS PONENTES

Emprega este formulario para facernos chegar a túa pregunta...
 

XA PODES INSCRIBIRTE

O prezo da inscrición inclúe Pausa Café, Comida traballo, Cea de Gala, Merchandising e documentación necesaria para participar no evento.

Período de inscrición: do 15 xuño ata o 27 de outubro 

(Socios con reserva de praza, Non socios segundo dispoñibilidade)

Importes de inscrición:
 • 60 € Colexiados Colexio Profesional de Higienistas Dentais de Galicia                        
 • 60 € Colexiados Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia            
 • 60 € Socios da Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia                 
 • 100 € NON Socios da Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia.   

Aos estudantes aplicaránselles os prezos dos socios de Atessga (prazas limitadas para estudantes)

PRAZAS LIMITADAS AO AFORO DA SALA.

RIGOROSA ORDE DE INSCRICIÓN.

IMPORTANTE:

É obrigatorio levar o ticket que se imprime ao final da inscrición para o acceso á sala a todos os asistentes.

Utilizamos a pasarela segura de pago de Banco Sabadell. Non almacenamos datos de ningunha tarxeta de crédito, unicamente gardamos os datos da inscrición ou compra do ticket.
INSCRICIÓN