ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITODIAGNÓSTICO

Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
CURSOS ONLINE
AP/006/IFA - Técnicas de cultivos celulares e inmunohistoquímica AP/009/IFA - Inmunoloxía e Técnicas de Citometría de Fluxo AP/010/IFA - Biopsia de nervio AP/012/IFA - Técnicas de procesado de tecidos, microtomía e microscopia AP/013/IFA - Técnicas Moleculares na Detección de Coronavirus: COVID-19 AP/0014/IFA - A biopsia selectiva do Ganglio Sentinela: abordaxe histolóxica, citológico e método OSNA
CURSOS A DISTANCIA
LAB/007/ASP - Células Nai: Da investigación á terapia celular