COMPROMISO MINISTERIAL, A FIXAR POSICIONAMENTO OFICIAL SOBRE A NOSA RECONVERSIÓN EDUCATIVA A GRAO UNIVERSITARIO
O encontro realizouse hoxe coa nova Directora Xeral de Ordenación Profesional e o Subdirector Xeral de Cohesión e Alta Inspección do Sistema Nacional de Saúde 

As Comisións Interinstitucionais esixen a actualización a Grao Universitario das titulacións de Técnico Superior en Laboratorio Clínico e Biomédico e de Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico, por unha banda; e das titulacións de Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear e Radioterapia e Dosimetría, doutra banda

Conseguiuse un compromiso ministerial dun posicionamento claro e oficial do Ministerio sobre este asunto
APRÓBASE A PNL RELATIVA Á MELLORA DA FORMACIÓN E O RECOÑECEMENTO ACADÉMICO E PROFESIONAL DOS TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS ( TSS)
A aprobación da PNL supón un paso máis cara á reconversión das titulacións de Técnico Superior nas ramas de Imaxe Médica e Radioterapia e de Laboratorio Biomédico e Anatomía Patolóxica en Grao. 

O Congreso dos Deputados, a través da súa Comisión de Sanidade, insta o Goberno a iniciar esta transformación que debía de producirse décadas atrás e que, coa situación actual de encuadramiento na Formación Profesional de Grao Superior, mantén aos profesionais españois cunha formación totalmente insuficiente.

BENVIDOS A NOSA WEB

A nosa páxina é unha ferramenta para tódolos Técnicos Superiores, aquí encontraredes formación continuada de calidade, as últimas noticias de interese no noso ámbito profesional e o soporte para o apoio e asesoramento que necesitedes no voso ámbito laboral e profesional.
MÁIS SOBRE NÓS

XUNTOS TODO ENCAIXA!!!

A Asociación de Técnicos Superiores Sanitarios de Galicia traballando por e para o Técnico Superior
CONTACTA CON NÓS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN
Atessga no seu programa de formación, ofrece cursos e actividades orientados en fomentar a adquisición de coñecementos, habilidades e aptitudes capaces de garantir a tódolos técnicos superiores sanitarios as suas actividades de maneira autónoma e competente. Tódolos cursos e actividades están acreditados pola Comisión de Formación Continuada (CFC) do sistema nacional de saúde, e están orientados a que sirvan para o recoñecemento da carreira profesional, como méritos en oposiciones ebolsas de traballo, en calquera comunidade autónoma.
MÁIS INFORMACIÓN
Programas de formación