REALES DECRETOS ESPECIALIDADES VIXENTES

Real Decreto 767/2014, do 12 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico e fíxanse os seus ensinos mínimos Real Decreto 1685/2007, do 14 de decembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Audioloxía Protésica e fíxanse os seus ensinos mínimos. Real Decreto 536/1995. do 7 de abril. polo que se establece o título de Técnico superior en Dietética e os correspondentes ensinos mínimos Real Decreto 768/2014, do 12 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Documentación e Administración Sanitarias e fíxanse os seus ensinos mínimos Real Decreto 770/2014, do 12 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Imaxe para o Diagnóstico e Medicina Nuclear e fíxanse os seus ensinos mínimos Real Decreto 771/2014, do 12 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Laboratorio Clínico e Biomédico e fíxanse os seus ensinos mínimos Real Decreto 905/2013, do 22 de novembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Ortoprótesis e Produtos de Apoio e fíxanse os seus ensinos mínimos Real Decreto 772/2014, do 12 de setembro, polo que se establece o título de Técnico Superior en Radioterapia e Dosimetría e fíxanse os seus ensinos mínimos Real Decreto 540/1995, do 7 de abril, polo que se establece o título de Técnico superior en Saúde Ambiental e os correspondentes ensinos mínimos